ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ PIMMS CAPITAL

12 περιφέρειες (16 εταίροι), κάποιοι από τους οποίους έχουν ήδη συνεργαστεί στα πλαίσια των έργων PIMMS και PIMMS TRANSFER, συνεργάζονται για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την κεφαλαιοποίηση ιδεών διαχείρισης κινητικότητας. Οι εταίροι έχουν εντοπίσει 14 καλές πρακτικές οι οποίες θα μεταφερθούν ανάμεσα στις συμμετέχουσες περιφέρειες.

Το έργο εκτελείται στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IVC για 26 μήνες. Ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2010 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 1,4 εκατ. ευρώ.

Κάθε εταίρος σε αυτό το έργο έχει προσδιορίσει συγκεκριμένα περιφερειακά προβλήματα που θα μπορούσαν να λυθούν από το PIMMS CAPITAL. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη των Δημοσίων Μεταφορών, λύσεις διαχείρισης κινητικότητας, νέες προσεγγίσεις με χρήση ΤΠΕ, την ασφάλεια των επιβατών και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας.


6/12/11

Εισαγωγικό εργαστήριο στη Στοκχόλμη!

Η Στοκχόλμη φιλοξενεί ένα εισαγωγικό εργαστήριο στις 8 Δεκεμβρίου. Η Φρανκφούρτη και τα West Midlands έχουν προσκληθεί να παρουσιάσουν και να συζητήσουν τις καλές τους πρακτικές. Αυτές αφορούν κυρίως στην προώθηση των δημόσιων μέσων μεταφοράς. Αντιπρόσωποι διαφόρων αρχών της ευρύτερης περιοχής της Στοκχόλμης έχουν επίσης κληθεί να συμμετάσχουν στο εργαστήριο.